پارامونت ایده‌های زیادی برای مجموعه‌ی Transformers در ذهن دارد | احتمال بازگشت مایکل بی