کریتسین بیل، امی آدامز و استیو کارل در زندگی‌نامه‌ی Dick Cheney هنرنمایی می‌کنند