پاسخ مهران مدیری به منتقدانش: قلم‌هایشان را فروخته‌اند!