بازیگر نقش ترور در GTA 5 در فصل هشت The Walking Dead حضور خواهد داشت