نخستین تصویر از رامی ملک در فیلم Bohemian Rhapsody منتشر شد