فیلمبرداری صحنه‌های اضافی برای فصل هشتم سریال Game of Thrones به منظور مقابله با افشاکنندگان داستان