اطلاعات تازه‌ای از تولید نسخه بازسازی شده فیلم A Prophet بدست آمد