شایعه: دو تن از اعضای Green Lantern در فیلم Justice League حضور خواهند داشت