نسخه خانگی فیلم It حاوی نسخه Director’s Cut خواهد بود