کاور فیلم

نام

تاریخ انتشار

رتبه سینمافارس

The Lighthouse

The Lighthouse

2019-05-19
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
10
The Irishman

The Irishman

2019-11-01
۱۰ آبان ۱۳۹۸
10
Finding Nemo

Finding Nemo

2003-05-30
۹ خرداد ۱۳۸۲
10
Downfall

Downfall

2004-09-15
۲۵ شهریور ۱۳۸۳
10
Big Fish

Big Fish

2003-12-10
۱۹ آذر ۱۳۸۲
10
The Music Box

The Music Box

1932-04-16
۲۷ فروردین ۱۳۱۱
10
روز واقعه

روز واقعه

1995-01-01
۱۱ دی ۱۳۷۳
10
L'Avventura

L'Avventura

1960-05-15
۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹
9.5
The Quiet Man

The Quiet Man

1952-07-06
۱۵ تیر ۱۳۳۱
9.5
Portrait of a Lady on Fire

Portrait of a Lady on Fire

2019-05-19
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
9.5
Psycho

Psycho

1960-06-16
۲۶ خرداد ۱۳۳۹
9.5
Monkey Business

Monkey Business

1952-09-05
۱۴ شهریور ۱۳۳۱
9.5
شب های روشن

شب های روشن

2003-11-26
۵ آذر ۱۳۸۲
9.5
Eyes Wide Shut

Eyes Wide Shut

1999-07-16
۲۵ تیر ۱۳۷۸
9.5
Antichrist

Antichrist

2009-09-10
۱۹ شهریور ۱۳۸۸
9
A Visitor to a Museum

A Visitor to a Museum

1989-07-01
۱۰ تیر ۱۳۶۸
9
On the Waterfront

On the Waterfront

1954-07-28
۶ مرداد ۱۳۳۳
9
Dark

Dark

2017-12-01
۱۰ آذر ۱۳۹۶
9
Styx

Styx

2018-02-16
۲۷ بهمن ۱۳۹۶
9
One Week

One Week

1920-09-01
۱۰ شهریور ۱۲۹۹
9

جستجو در فیلم ها

کاور فیلم

نام

تاریخ انتشار

رتبه سینمافارس

The Lighthouse
2019-05-19
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
10
The Irishman
2019-11-01
۱۰ آبان ۱۳۹۸
10
Finding Nemo
2003-05-30
۹ خرداد ۱۳۸۲
10
Downfall
2004-09-15
۲۵ شهریور ۱۳۸۳
10
Big Fish
2003-12-10
۱۹ آذر ۱۳۸۲
10
The Music Box
1932-04-16
۲۷ فروردین ۱۳۱۱
10
روز واقعه
1995-01-01
۱۱ دی ۱۳۷۳
10
L'Avventura
1960-05-15
۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹
9.5
The Quiet Man
1952-07-06
۱۵ تیر ۱۳۳۱
9.5
Portrait of a Lady on Fire
2019-05-19
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
9.5
Psycho
1960-06-16
۲۶ خرداد ۱۳۳۹
9.5
Monkey Business
1952-09-05
۱۴ شهریور ۱۳۳۱
9.5
شب های روشن
2003-11-26
۵ آذر ۱۳۸۲
9.5
Eyes Wide Shut
1999-07-16
۲۵ تیر ۱۳۷۸
9.5
Antichrist
2009-09-10
۱۹ شهریور ۱۳۸۸
9
A Visitor to a Museum
1989-07-01
۱۰ تیر ۱۳۶۸
9
On the Waterfront
1954-07-28
۶ مرداد ۱۳۳۳
9
Dark
2017-12-01
۱۰ آذر ۱۳۹۶
9
Styx
2018-02-16
۲۷ بهمن ۱۳۹۶
9
One Week
1920-09-01
۱۰ شهریور ۱۲۹۹
9