جستجو در فیلم ها

کاور فیلم

نام

تاریخ انتشار

رتبه سینمافارس

The Lighthouse
2019-05-19
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
10
The Music Box
1932-04-16
۲۷ فروردین ۱۳۱۱
10
Downfall
2004-09-15
۲۵ شهریور ۱۳۸۳
10
Finding Nemo
2003-05-30
۹ خرداد ۱۳۸۲
10
Big Fish
2003-12-10
۱۹ آذر ۱۳۸۲
10
روز واقعه
1995-01-01
۱۱ دی ۱۳۷۳
10
No Country for Old Men
2007-11-09
۱۸ آبان ۱۳۸۶
10
The Shop Around the Corner
1940-01-12
۲۱ دی ۱۳۱۸
10
The Irishman
2019-11-01
۱۰ آبان ۱۳۹۸
10
Monkey Business
1952-09-05
۱۴ شهریور ۱۳۳۱
9.5
The Quiet Man
1952-07-06
۱۵ تیر ۱۳۳۱
9.5
شب های روشن
2003-11-26
۵ آذر ۱۳۸۲
9.5
L'Avventura
1960-05-15
۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹
9.5
Portrait of a Lady on Fire
2019-05-19
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
9.5
Psycho
1960-06-16
۲۶ خرداد ۱۳۳۹
9.5
Eyes Wide Shut
1999-07-16
۲۵ تیر ۱۳۷۸
9.5
Love in the Afternoon
1957-05-29
۸ خرداد ۱۳۳۶
9
Letter from an Unknown Woman
1948-05-04
۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۷
9
It's Always Sunny in Philadelphia
2005-09-04
۱۳ شهریور ۱۳۸۴
9
The Master
2012-09-14
۲۴ شهریور ۱۳۹۱
9