به نظر می‌رسد The Fate of the Furious تنها فیلمی متوسط باشد