سینمای کلاسیک: نگاهی به فیلم Unforgiven، طعم خوش وسترن!