لئوناردو دی‌کاپریو، انتخاب اول استودیو برادران وارنر برای بازی در فیلم جوکر است