با یک نویسنده‌ی جدید، همچنان احتمال ساخته شدن Bad Boys 3 وجود دارد