ویلیام شاتنر قرار است تا در فیلم Aliens Ate My Homework ایفای نقش کند