کارگردان فیلم The Exorcist برای فیلم جدیدش دست به فیلم‌برداری جن‌گیری واقعی زده است