فیلم Outlaw King شبکه Netflix با بازیگری کریس پاین شروع به فیلمبرداری کرد