نقش‌آفرینی لئو دی‌کاپریو در فیلم زندگی‌نامه استن لی