فیلم Hellboy قرار است در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ منتشر شود