تلخی‌ها و شیرینی‌ها، این گذر زندگی است| یادداشتی بر فیلم Boyhood