نویسنده‌ای جدید به جمع نویسندگان فیلم Wonder Woman 2 پیوست