جاس ویدون در حال ساخت یک فیلم ترسناک از جنگ جهانی دوم است