چرا قسمت اول The Walking Dead در این حد تاریک بود؟ سازنده سریال پاسخ می‌دهد