پیشنهاد هفته | بهترین فیلم‌های آخرالزمانی

پرونده

مدیوم سینما به مقتضیات ذات و فرعیات خود، پهنه‌ی وسیعی از داستان‌های مختلف در قالب‌ها و ژانر‌های گوناگون را در خود دیده است. این مدیوم به علت مهمترین ویژگیِ ذاتی خود یعنی...

امیر سلمان زاده ۲۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰ ب.ظ بدون نظر ۱۳