تله تکنیکی | یادداشتی بر فیلم Titanic

پست ویژه

تایتانیک جیمز کامرون تنها هیبتی تکنیکال است که قادر به رسیدن به سطحی هوشمندانه‌ از سرگرمی و هنر نمی‌شود چیزی که کامرون در آثار گذشته‌اش به آن دست پیدا کرده بود و...

محمد علی مترنم ۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰ ب.ظ بدون نظر ۶